In het jaar 1921 richtte Serge Jaroff in Galipolli (Turkije) zijn Don Kosaken Chor op. In 1923 had het "Original Don Kosaken Chor Serge Jaroff" zijn eerste professionele optreden in Wenen. 55 Jaren reisde het koor meermaals door de wereld, die het met zijn magische muziek betoverde. 

Bijna parallel aan de Don Kozakken werd in het jaar 1924 in Parijs het "Ural Kosaken Chor" onder leiding van dirigent Andrej Scholuch opgericht, dat in heel Europa concerteerde. 

In het jaar 1938 werd door Boris Ledkowsky het "Schwarzmeer Kosaken Chor" in Berlijn in het leven geroepen. Sinds 1951 stond het koor onder het Patronaat van de Ev. Landskerk Lippe en bracht overwegend kerkconcerten ten uitvoer. In 1966 werd het koor opgeheven en in het begin van de 90er jaren weer opgericht.

Bij het uitbreken van de oorlog beëindigde het koor in 1940 zijn activiteiten, de leden werden in alle windrichtingen verspreid. In de periode van 1951-1955 leidde Andrej Scholuch dan het Schwarzmeer Kosaken Chor, waarmee hij overwegend kerkconcerten gaf. 

Na het overwinnen van veel hindernissen is het Andrej Scholuch gelukt, het Ural Kosaken Chor uit leden van het Schwarzmeer Kosaken Chor en nieuwe zangers wederom samen te stellen. Een van de beroemdste leden was Ivan Rebroff. 

Op grond van Scholuchs leeftijd en het verouderen van de meeste medewerkers organiseerde het koor in 1972 zijn laatste tournee.

Michail Minsky, voormalig solist van het Don Kosaken Chor Serge Jaroff, heeft in het jaar 1984 de jongste leden van het oude koor alsook enkele nieuwe zangers om zich heen verzameld en het Ural Kosaken Ensemble weer nieuw leven ingeblazen. Vier jaren na zijn dood (9.10.1988 in Zwolle) beëindigde het Ensemble zijn activiteiten. Met hulp van Wanja Scholuch, zoon van de stichter en dirigent, is het nu eindelijk gelukt, het Ural Kosaken Chor onder leiding van Vladimir Kozlovskiy in zijn oude topvorm opnieuw op te zetten - respecterend de traditie van grote faam respecterend - en weer op uitgebreide tournees te gaan.


Datenschutzerklärung